Latvian kettlebell sprint and marathon non-traditional lifting federations

Starptautiskais Ulda Kundziņa piemiņas turnīrs svarbumbu celšanā.
International Uldis Kundziņa memorial tournament kettlebell lifting

Saskaņots:                                                                                        Apstiprināts:

LVSCA prezidents:                              Latvijas svarbumbu sprinta, maratona un

netradicionālo celšanas veidu federācijas

prezidents:

___________________                                                          ________________

23.02.2015.

NOLIKUMS

Starptautiskais Ulda Kundziņa piemiņas turnīrs svarbumbu celšanā.

1.Mērķis un uzdevumi.

Popularizēt svarbumbu sportu Latvijas iedzīvotāju vidū, sekmēt sportistu garīgu un fizisku attīstību, veicināt veselīgu dzīvesveidu. Sekmēt svarbumbu celšanas sporta masveida attīstību.

2.Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2015.gada 26.aprīlī Talsos, sporta klubā. Svēršanās no plkst.11:00-12:00. Sacensību sākums plkst.12:30.

3.Dalībnieki.

Sacensības ir atklātas. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību parakstoties svēršanās protokolā.

4.Sacensību vadība.

Sacensības organizē LSSMNCVF. Sacensības vada galvenais tiesnesis Viesturs Gargurnis. Tiesneši Lidija Solovjova un Inārs Beļinskis.

Tiesnešu kolēģija ir tiesīga grozīt nolikumu un mainīt sacensību noteikumus sacensību vietā.

5.Sacensību kārtība.

Sacensību dalības maksa 5.00 EUR.

Vingrinājumi: meitenēm, sievietēm un vīriešiem, garais cikls, laika limits 5 minūtes.

Vingrojumu izpilde pēc starptautiskajiem noteikumiem.

Sievietes no 18-49 gadiem, svarbumba 12 kg

Svara kategorija:

 • līdz 75 kg
 • virs 75 kg

Sievietes + 50 gadi, svarbumba 8 kg

Vīrieši no 18 līdz 49 gadiem. Svarbumba 24 kg

Svara kategorijas

 • līdz 70 kg
 • līdz 80 kg
 • līdz 90 kg
 • līdz 100 kg
 • + 100 kg

Vīrieši no 50 līdz 69 gadiem. Svarbumba 16 kg

 • līdz 80 kg
 • līdz 95 kg
 • + 95 kg

Vīrieši + 75 gadi. Svarbumba 10 kg (izpilde ar vienu roku)

 • līdz 90 kg
 • + 90 kg

5.Apbalvošana.

Gala vērtējums: grūšanas un raušanas vingrinājuma punktu kopsumma.

1.-3.vietu ieguvēji katrā grupā, katrā svara kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Nolikums vienlaicīgi ir arī uzaicinājums uz svarbumbu celšanas sacensībām.

Leave a Reply

Your email address will not be published.